HAKKIMIZDA

Hayata saygıyla, insana sevgiyle...

Generica'nın temelleri 2007 yılı Eylül ayında atıldı.Sektöründe deneyimli, seçkin bir insan kaynağına sahip olan şirket, ilk ilacını 2009 yılı Eylül'ünde Türkiye'nin ve Türk insanının yararına sundu.

Sektörde kalıcı olmayı hedefleyen Generica, bir çok farklı tedavi alanındaki mevcut ürünleri ve çok sayıdaki ruhsat başvurusundan da anlaşılacağı gibi, gücünü bugünden yarınlara arttırarak sürdürme kararlılığındadır.

Chrome

Vizyonumuz

Türkiye ilaç pazarına yeni ürünler kazandırmak suretiyle hızla büyüyen, tercih edilen, saygın bir kuruluş olarak öne çıkmak... 
Eşdeğer ürünleri ile Türk insanının yaşam kalitesini yükseltmenin yanı sıra yer aldığımız tedavi alanlarında söz sahibi olmak.

Misyonumuz

Hayata saygıyla, insana sevgiyle" ilkemiz doğrultusunda daima modern ve ileri teknolojileri kullanarak insan sağlığına yönelik ürünlerin en iyisini, en yenisini ve en güvenlisini geliştirmek; toplumun yararına sunmak. Bu hedefleri gerçekleştirirken çalışanlarımıza her bakımdan eşit olanaklar sağlayarak onlara değerli ve önemli olduklarını hissettirmek.

Etik Anlayışımız

Generica olarak temel sorumluluğumuz, faaliyetlerimizi sürdürürken insan sağlığını ve bilimi her şeyin üzerinde tutarak, yasalara ve etik kurallara sonuna kadar uymaktır.

Temel güç kaynağımız insanların yaşamlarına karşı duyduğumuz sorumluluk ve gösterdiğimiz özendir. Kısacası katılımcı, şeffaf ve adalet duygusuna sahip bir kuruluş olarak Generica, ahlaki değerlere ve toplumsal duyarlılığa öncelik tanıyan bir kuruluştur.

Ayrıca emeğe ve insana kararlılıkla sahip çıkmaktadır ve çıkmaya devam edecektir.

Değerlerimiz

  • Dürüstlük / samimiyet
  • Kalite ve müşteri odaklılık
  • Sürekli gelişim
  • Dayanışma / paylaşım
  • Hız / sonuç odaklılık

Sosyal Sorumluluk

Generica olarak toplumumuzun sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak temel hedeflerimizden biridir. Bu aynı zamanda tüm toplumun yaşam kalitesini yükseltmek yolunda çaba harcamak anlamına gelir. Öncelikli alanlarımız sağlık, eğitim, çevre ve kültürdür. Gücünü "hayata saygıyla, insana sevgiyle" ilkesinden alan Generica, bu anlamda sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini önemser ve toplum yararına olan, sürekli gelişime destek veren her türlü girişime katkıda bulunmayı asli bir görev sayar.