İNSAN KAYNAKLARI

Birlikte daha güçlüyüz
Image

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları politikasının amacı, Şirketimize ulusal ve uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak, konusunda uzmanlaşmış personeli çalıştırmaktır.

Bu amaca ulaşmada uyulacak ilkeler:

·         İşin özelliğine uygun nitelikte ve yetenekte personel çalıştırılabilmesi için aday temini, sınav ve oryantasyon sistemleri geliştirmek ve uygulamak.

·         Personelin; Şirketin hedefleri doğrultusunda çalışmasını sağlayacak ve hizmet kalitesini yükseltecek, mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirecek eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.

·         Personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak.

·         Personelin çalışma verimini yükseltecek, başarı ve yaratıcılığı teşvik eden sistemler geliştirmek.

·         Yapılan hizmetin niteliğine uygun, güvenli, çalışan mutluluğunu artırıcı iş ortamları ve çalışma şartları sağlamak.

·         Tüm personelde Şirket bilincinin geliştirilmesini sağlamak.