AR-GE

Hayata saygıyla, insana sevgiyle...
Chrome

Generica İlaç Sanayi, eczacılık, kimya, kimya mühendisliği alanlarında lisans ve lisansüstü eğitim seviyesine sahip AR-GE personelinden oluşmaktadır.Generica AR-GE Türk İlaç Sanayi'ne yenilikçi – inovatif ürünler kazandırmakla beraber, üniversite – sanayi işbirliğini en üst düzeyde sağlamayı kendisine görev kabul etmiş ilaç sanayicilerindendir. Bu bağlamda, TÜBİTAK ile beraber kreatif düşünce tarzını model alarak yeni ürünler geliştirmektedir. Geliştirilen bu ürünlerdeki farklılık, AR-GE formülasyon çalışmalarının patent başvurularıyla sonuçlandırılmasıyla kendini göstermektedir.

Portföyündeki tüm ürünler, iyi üretim uygulamaları (Good Manufacturing Practice – GMP; iyi laboratuvar uygulamaları (Good Laboratory Practice – GLP) kuralları çerçevesinde üretilmekte olup uluslararası regülasyonlar (ICH – EMEA) dahilinde AR-GE çalışmaları yapılmaktadır. Yeniyi, tekniğin bilinen durumundan daha farklı davranmayı, sanayiye uygulanabilirliği kendine felsefe edinmiş olan Generica AR-GE; bu vizyon ve misyonu gelecek nesillere taşımayı hedeflemektedir.

Generica AR-GE

  • Patent İnceleme
  • Yeni ürün formülasyon ve analitik tüm süreçleri geliştirme
  • Biyoeşdeğerlik çalışmalarını yönetme
  • CTD hazırlanması
  • Teknoloji transfer süreçlerini yönetme ve kontrol