İNSAN KAYNAKLARI

Birlikte daha güçlüyüz
Image

Seçme ve Yerleştirme

Şirkete personel alımlarında yazılı ve sözlü sınav uygulanması esastır. Görev pozisyonunun özelliği ve alınacak personel sayısının sınırlılığı göz önüne alınarak gerektiğinde yazılı veya sözlü sınavlardan biri yapılmayabilir. Adaylara, alınacağı pozisyonun görev tanımlarının öngördüğü niteliklere göre yazılı ve sözlü sınavlar ile mülakat ve gerektiğinde diğer ölçüm araçları uygulanır.

·         Sınavlar: Personel adaylarına aşağıdaki sınav türleri uygulanır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan adaylar mülakata davet edilir. Sınav kurallarını ihlal eden adayların sınavı geçerli sayılmaz.

·         Yabancı Dil Sınavı: Yabancı dil bilgisi gerektiren bölümlere yapılan alımlarda istihdam edilecek pozisyona uygun yazılı ve sözlü İngilizce lisan sınavı yapılır. Gerekli görülen departman ve pozisyonlar için mesleki yabancı dil sınavı yapılabilir.

·         Mesleki Bilgi Sınavı:Belirli bir meslek bilgisini gerektiren görevlere yapılan alımlarda yazılı ve/veya sözlü meslek bilgisi sınavı yapılır.

·         Mülakat: Mülakatta adayın öngörüldüğü pozisyonun görev tanımındaki yeterliliklere ve şirket kültürüne uygunluğunun değerlendirilmesi esastır. Mülakatlara, departmanların Mülakat Teknikleri konusunda bilgi sahibi, Üyelerinin katılması esastır.

·         Diğer Ölçüm Araçları: Yazılı/sözlü sınavlar sonucunda başarılı bulunan veya yazılı veya sözlü sınava tabi tutulmayan adayların, öngörülen pozisyon için gerekli olan beceriler ve davranış odaklı yeterliliklere uygunluk durumunu belirlemek amacıyla gerektiğinde kullanılır. Öngörülen pozisyonun gerekli kıldığı davranışsal ve beceri gerektiren özelliklere yakınlık durumu bu araçlarla belirlenir.

·         Eğitim Sözleşmesi: İşe alınacak personelin görev alacağı departmana bağlı olarak Başlangıç Temel Eğitimleri alması ve bu eğitimlerde başarılı olmasının gerektiği alımlarda, söz konusu eğitim sonuna kadar personel adayları ile eğitim sözleşmesi yapılır. Eğitimlerde başarılı olan aday işe alınır. Eğitimlerde başarılı olamayan adaylara ek bir sınav hakkı daha verilir. Başarısızlık halinde herhangi bir bildirime gerek duyulmaksızın eğitim sözleşmesi kendiliğinden sona erer. İşe giriş aşamasında Başlangıç Temel Eğitiminin zorunlu olduğu departmanlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

·         İşe Davet ve İşbaşı Bildirimi: İşe alınması kesinleşen aday işe davet edilerek kendisinden alıma esas evraklar talep edilir. Belirlenen sürede bu evrakı getirmeyenler ile, görevi kabul etmeyenlerin yerine yedek listeden davette bulunulur.

·         Oryantasyon: Oryantasyon programıyla işe yeni başlayan personelin Şirketin faaliyetlerini bilmesi, çalışma yöntemlerini öğrenmesi, uyum sağlama sürecinin hızlandırılması ve böylelikle Şirketi tanımakla geçirilecek zamanın en aza indirgenerek bu yüzden doğabilecek hata ve maliyetleri en düşük seviyede tutulması hedeflenir. Oryantasyon eğitim veya deneme süresi içinde gerçekleştirilir.